EN

Žodynas

Grįžti
Aguona Akmuo Alus, alus midus, midus Antis Apynys Arklys, žirgas Armonika Ąžuolas Bandūrėlis, dambrelis, šeivelė ir kt. Barškalas Barškučiai Basetlė, basedla, besedlė, bosas, kontrabosas ir pan. Beržas Birzgalas, ūkas, birbynė, brūzgynė, sukutis, ūžynė, ūžlė Bitė Blukis, blukas, kaladė, trinka, rąstgalys, „ridikas“ Boba, Rugių boba Botagas Būgnas, bubinas, būbinas Būgnelis, bubinas, barabonas Bukas Diedai, paminėklai Diedas Dūda Dūda, dūdmaišis, dūda raginė, kulinė, kūlinė dūda ir pan. Dūdelė Dūšios, dūšelės Dzingolai Elgeta, ubagas, diedas Elnias (elnias devyniaragis) Gaidys Gavėnas Gervė Gervės snapas Grūšelė, kriaušė Gyvatė, gyvatėlė Ievaras, jievaras, jovaras Ilgės Jumis Jurginėjimas Kalėdojimas Kalėdotojai Kalėduškos Kalnai Kalnas Kanapė Kiaulė, paršas Kiaulės pūslė Kiaušiniavimas Kiaušinis, margutis Kriaušė, grūšelė Kryžiavos (kryžavos, kryžiaunos) dienos Kūčia Kūčiavimas, kūčiavojimas Kupoliavimas, kupoliojimas Lalauninkai, lalautojai Lalavimas (lalynka, zeliotna, zeletunka, zakletunka, grūšełė) Lamzdelis, dūdelė, lamzdelė, lamzdis, lamždis, lumzdelis, vamzdelis, vamzdis Lankas, pūslinė, boselis, dambra, kiaulės pūslė su žirniais, lankelis, lankas su pūsle, naminė basedla ir pan. Laukas (lauko vidurys) Ličyna Liepa Linas Lynė Melstuvės Mėsiedas Meška Midus, alus midus, alus Mitiniai augalai Mitiniai gyvūnai Muzikė, muzika Obelis Oliavimas Ožys Pamėklė, Morė, Kotrė, Gavėnas, Boba, Diedas, baidyklė ir kt. Paruginė giesmė Pasaulio centras (pasaulio vidurys, visatos centras) Pasaulio medis Pastatas (dvaras, palociai, klėtis, svirnas ir kt.) Piemenų pautienė Povas Ragas Raliavimas (apraliavimas) Rasa (vanduo) Ratas Rauda Raudojimas (apraudojimas) Ridavimas Rugys Rytagonė (ginti ryto, rytelio) Sambariai (samberinės vaišės, samberių alus) Šaudymas Sekminių ragelis Šermenys Šiupinys Skudutis, skurdutis Smičius Smuikas, skripka, skripyčia, griežynė, muzika ir kt. Šokimas lenton Spirginimas (apspirginimas, užspirginimas) Spirgutis Stebulė Supimasis Švilpukas Šyvis, Širmis, Žilis, šyvas Tabalas, tabalai, lenta ir kt. Tarpušventis Tarškynė Terkšlė, barškalas, tarkšla, tarškalas, tarškynė, tarškuliai Tiltas Trimitai Triūbelės, triūbos Triukšmavimas Trypimas Ubagas, elgeta, diedas Ugnis Vainikas Vandens telkinys (vandenys, marios, ežeras, upė, dunojus) Vanduo (rasa) Vario trūbeliai Varpas, varpelis, skambalas, skambutis, varpelis, zvanelis ir pan. Vartai Verba Vilkas Vilkas, vilkelis, birbilas, birzgulys, brūzgulas, kaukutis, suktukas, sukutis Visatos centras (pasaulio centras, pasaulio vidurys) Žaislai Žaluma (žalias vynas, žolynas, želmuo, verba) Žebris Žilvitis Žvanguliai, žvangučiai, barškuliai, brazguliai, džingalai, skambučiai, žarunčiai, žaržolai, žvangutis ir pan.

Aguona

Aguona – žolinis augalas, kurios augimas ir panaudojimas žmogaus buityje  vaizduojamas tautosakoje, turintis mitinio augalo bruožų; vartotas senoviniuose apeiginiuose patiekaluose.