EN

Leidinio autoriai

Grįžti

Projekto vadovė – Daiva Vyčinienė

Straipsnių autoriai:
Rimantas Astrauskas (Advento-Kalėdų ir gavėnios dainuojamojo folkloro poskyris)
Gaila Kirdienė (Rudens, žiemos ir vasaros instrumentinės muzikos poskyriai)
Dalia Urbanavičienė (Choreografinio folkloro poskyriai)
Skirmantė Valiulytė (Pavasario sūpuoklinių dainų poskyris)
Evaldas Vyčinas (Pavasario skyriaus instrumentinės muzikos poskyris)
Daiva Vyčinienė (Įvadiniai skyriai, papročių poskyriai, Užgavėnių, Pavasario, Vasaros ir Rudens dainuojamojo folkloro poskyriai)
Varsa Zakarienė (Įvadinio skyriaus poskyris)

Žaneta Svobonaitė, Varsa Zakarienė ir Dalia Adamonienė – garso įrašų atranka ir parengimas
Virginija Baranauskienė – transkripcijų atranka ir parengimas
Žaneta Svobonaitė – vaizdo įrašų, nuotraukų atranka ir parengimas
Vida Daniliauskienė – teksto redagavimas
Anna Vlasenko – vertimas į anglų kalbą
Virtuali pateiktis – DIZI

Lietuvos muzikos ir teatro akademija 2023

Finansavo Lietuvos kultūros taryba

DVD „Metų ratas” 2008 atnaujinta versija