EN

Natos

Grįžti
 1. Žėliom žėliom, leliumoj. Pat.: Z. Bruzgienė, gyv. 1898 m. Dainavos k., Varėnos r. Užr.: K. Rimkevičius 1957 m. [MFA KTR_10_222].
 2. Oi dvarai dvarai, leliuma. Pat.: Ieva Skliutienė-Kaziulionytė, g. 1887 m., Giraitės k., Matuizų apyl., Varėnos r. Transkr.: B. Ambraziejus (mel.). [MFA KTR_44_023, MFA KF_2124].
 3. „Bernelių mišių“ giesmė (pučiamųjų orkestro klarneto partija). Karklių k., Anykščių r. Gauta iš Jono Matulevičiaus 2006 m. Fotogr.: A. Kirda (taip pat žr. F 28).
 4. Vaikščiojo povelis po dvarų. Pat.: Ona Jauneikienė-Pašukonytė, g. 1895 m. Masališkių k., Merkinės apyl., Varėnos r. Transkr.: G. Četkauskaitė (mel.). [MFA KTR_198_071].
 5. Stovi šyvis pabalnotas. Pat.: Saliamonas Kilna, g. 1906 m., gyv. Gudelių k., Vilkaviškio aps. Užr.: D. Gapšytė 1881 m. [sp. Šokiai ir rateliai, V.,1989].
 6. Vai tu žirgeli. Pat.: Juzė Černiauskienė-Dragūnaitė, g. 1910 m. Ryžiškės k., Ignalinos r. Transkr.: R. Gučas (mel.). [MFA KF_3930_018].
 7. Išjojo karaliūnas. Pat.: Pranas Jadzevičius, g. 1878 m. Paakmenės k., Jakėnų apyl., Varėnos r. Transkr.: G. Četkauskaitė (mel.). [MFA KTR_120_073].
 8. Šyvas arklys, baltos kojos. Pat.: Ona Tamošiūnienė, g. 1878 m. Nibrių k., Jiezno ap. Užr.: D. Krištopaitė ir N. Vasiliauskaitė 1958 m. Transkr.: A. Jočiutė. Pastaba: „Lalaunykų giesmė. Giedodavo per Velykas, kai nieko neduodavo. Prieš tą giedodavo šventą giesmę“. [MFA KTR_27_008]
 9. Kas man supa? Pat.: A. Cicėnienė, g. 1894 m. Užr.: L. Burkšaitienė 1969 m. Transkr.: D. Kuzavinienė (t.) ir G. Četkauskaitė (mel.) 1979. [MFA KTR_136_003].
 10. Supkit meskit. Pat.: Elžbieta Kajetienė-Zdanavičiūtė, 56 m., ir Uršulė Dragūnienė-Lukauskaitė, 63 m., iš Ryžiškės k., Ignalinos r. Transkr.: R. Gučas (mel.). [MFA KF_3930_015].
 11. Jurgi, geras vakars. Pat.: Agnieška Vileitienė-Gailiušaitė, g. 1902 m. Adutiškyje, Švenčionių r. Transkr.: G. Četkauskaitė (mel.). [MFA KF_215].
 12. Ralio, mana jaučis. Pat.: Elzbieta Grigaliūnienė, 78 m., ir Ieva Pipinienė, 70 m., iš Suosto apyl., Biržų aps. Užr.: A. Sabaliauskas 1914 m. [SbG 441].
 13. Generolia, gysiu ganysiu. Pat.: Salomėja Kriukienė-Miečelytė, g. 1896 m. Garnių k., Švenčionių r. Užr.: P. Misiūnas ir S. Jareckaitė. Transkr.: B. Ambraziejus. [MFA KTR_73_002]
 14. Ralio, raliula, ralio! Pat.: Mykolas Paliulis, g. 1848 m. Savučių vnk., Vabalninko vlsč. Užr.: S. Paliulis apie 1930 m. [SP, Nr. 17; sp. LLIM 221].
 15. Lido karvelę. Pat.: Morta Stakionienė-Jakūbkaitė, g. 1856 m. Petrošiškio k., Vabalninko vlsč. Užr.: S. Paliulis 1937 m. [LLIM 226].
 16. Tu žilviteli, dobile. Pat.: Aleksa Pirštelienė, g. 1898 m. Lasiškės k., Švenčionių r. Užr.: G. Četkauskaitė (mel.). Pastaba: „Per Sekmines ir po Sekminių, kol rugiai prinoksta, moterys einam ir dainuojam būry vienu balsu“. [MFA KTR_11_010].
 17. Žibinkštełė tekėjo. Pat.: Karolina Subatavičienė-Meškelytė, g. 1876 m. Jakelių k., Švenčionių r. Užr. G. Četkauskaitė (mel.). Pastaba: „Paruginė keturinė. Paruginės – Sekminių dainos. Dainuodavo jas, kai eidavo rugių lankyt, pažiūrėt, ar gražiai auga…“. [MFA KTR_11_111_01].
 18. Teka upełė, dobile. Pat.: Adelė Subačienė, g. 1897 m. Antanų k., Adutiškio apyl., Švenčionių r. Užr. G. Četkauskaitė (mel.). Pastaba: „Viena pradedidėja, kitos paimoja“. [MFA KTR_12_067].
 19. Apynėlis auga. Pat.: T. Urbonavičienė, 78 m., g. Pažiegės k., Dusetų vlsč., Zarasų aps. Užr.: J. Čiurlionytė. [LTR 2100(1); sp. SlS 86].
 20. Žalias žalias. Pat.: Morta Šalcienė, g. 1858 m. Vosiūnų k., Adutiškio vlsč. Užr.: L. Bielinis 1938 m. Pastaba: „Su penktu taktu II-as balsas pradeda iš pradžios ir iki pabaigai vejasi pirmą balsą“. [LTR 1925(7); sp. SlS 507].
 21. Tu žilviteli. Pat.: C. Klimašauskienė, 66 m., Driškūnų k., Dūkšto vlsč., Zarasų aps. Užr.: P. Bieliauskas 1941 m. [LTR 2781(6); sp. SlS 294].
 22. Mart martela, lylia. Pat.: Julė Steponienė, 75 m., Jakelių k., Adutiškio apyl., Švenčionių r. Užr.: G. Četkauskaitė (mel.). [MFA KTR_11_132].
 23. Kur važiuoji, dagile? Pat.: Paulina Masiulienė, 73 m., Maciūnų k., Švenčionių r. Užr.: G. Četkauskaitė (mel.). Pastaba: „Giedam keturiose, nors kaip norim ir daugiau balsų rėkiam. Vadinam „keturine“. <…>Pirmojo būrio viena kuri surinkinėja, „išmisliauna“, o kita „padabavoja“, sako žodį „dobile“. Kai ši pora padainuoja posmą, tada kita pora dainuoja kitą posmą. <…> Vienos sumisliauja, kitos padaužia…“. [MFA KTR_12_178].
 24. Kų palingo berželis. Pat.: A. Vaitkienė, Lazdinių k., Adutiškio apyl., Švenčionių r. Užr.: G. Četkauskaitė (mel.). Pastaba: „dainuoja un du pulkus. Vienas pulkas padainuoja vieną posmą, e kitas kitą“. [MFA KTR_11_186].
 25. Oi to to, kalba mindrełė. Pat.: Marcelė Žurauskienė-Seliukaitė, g. 1891 m. Tverečiuje, Ignalinos r. Užr.: A. Kubiliūnas. Pastaba: „Parugės daina. Dainuodavo parugėn ainant“. [MFA KF_3925_006].
 26. Mana vainikas, judabra. Pat.: Ona Smilgienė, 74 m., Gavėniškio k., Papilio apyl., Biržų r. Užr.: A. Sabaliauskas 1911 m. [NS 450; SbG 447; SlS 539].
 27. Ei, spirgy, spirgy. Pat.: Janina Bartasevičienė-Olšinskaitė, g. 1914 m. Birsčių k., Lazdijų r., gyv. Skersabalių k., Marijampolės r. Užr.: B. Giedraitytė ir L. Sėdžius 1982 m. Transkr.: L. Liaudanskaitė. [MFA KLF_181_039].
 28. Loo laoolo. Pat.: Vincas Žiugžda, g. 1912 m. Juodelių k., Marijampolės r. Užr.: I. Simanavičiūtė ir A. Klova 1982 m. Transkr.: L. Liaudanskaitė-Surkienė. [MFA KLF_188_002].
 29. Jonelis spirgelis. Pat.: Leokadija Griškienė-Mačiuliūtė, g. 1906 m. Skardužių k., Vištyčio apyl., Vilkaviškio r. Užr.: S. Bagaliūnas ir A. Kiškis 1983 m. Transkr.: L. Liaudanskaitė. [MFA KLF_422_015_02]
 30. Vaijola jola. Pat.: Marijona Skerstonienė, g. 1903 m. Vilkaviškyje. Užr.: J. Dovydaitis 1970 m. Transkr.: L. Liaudanskaitė.
 31. Oliavimas „dūduke“ (karkline švilpyne su dviem skylutėmis). Pat.: S. Luckus iš Balsupių k., Marijampolės r. Užr.: L. Liaudanskaitė. Transkr.: L. Liaudanskaitė.
 32. Kupolėle, kas tave skynė. Pat.: Petronėlė Tupčiauskaitė gyv. Kudirkos Naumiestis, Šakių r. Užr.: I. Matusevičiūtė 1935 m. Transkr.: J. Čiurlionytė. [LTR 689(104); LTR pl. 212(4); Sp. LT I 254].
 33. Kupolio rože, kupolijyte. Pat.: Ona Smilgienė, 74 m., Gavėniškio k., Papilio apyl., Biržų r. Užr.: A. Sabaliauskas apie 1910 m. [SbG 564].
 34. Oi tu vosilka, tu vosilkela. Pat.: Lazdinių-Adutiškio etnografinis ansamblis, Švenčionių r. Užr.: V. Šatkauskienė ir J. Šemetaitė 2002 m. Transkr.: L. Mukaitė. [sp. Kupole rože. Vilnius, 2003].
 35. Ant tėvulio dvaro. Pat.: Vlada Kvaraciejienė-Miškinytė, g. 1917 m. Gudakiemio k., Varėnos r. Užr.: J. Gedvilaitė ir J. Antanavičius 1962 m. Transkr.: J. Burokaitė ir R. Mikėnaitė. [MFA KTR_113_120].
 36. Kupolia rožė. Pat.: Ulijona Pošiūnienė, g. 1879 m. Modžiūnų k., Švenčionių r. Užr.: G. Četkauskaitė (mel.). Pastaba: „Sekminių daina“. [MFA KTR_100_003].
 37. Tu vanageli. Pat.: Aleksa Pirštelienė, g. 1898 m. Lasiškės k., Švenčionių r. Užr.: G. Četkauskaitė (mel.). Pastaba: „Ant supuoklių supamos. <…> vakari visi sueinam ir rėkiam tokiais balsais, ne laibai, o vyriškai<…> “. [MFA KTR_11_004].
 38. Linko ievaras vartuosna. Pat.: Anelė Čepukienė-Čenkutė, g. 1904 m. Puodžių k., Varėnos r. Užr.: N. Vėlius 1959 m. Transkr.: D. Kuzinienė (mel.). Pastaba: „Dainuojama pabaigus pjauti rugius, nešant ir įteikiant pabaigtuvių vainiką”. [MFA KTR_49_023].
 39. Oi, kur genelis tupėjo. Pat.: Anelė Blaževičienė, g. 1859 m. Pekoriškės vnk., Daugėliškio vlsč., Švenčionių aps. Užr.: J. Aidulis ir J. Jurga 1936 m. [SlS 1725].
 40. Oi tu aglala. Pat.: Bukauskienė-Baleženčiūtė, g. 1895 m. Gervėnų k., Seirijų apyl., Lazdijų r. Užr.: I. Kazlauskaitė ir A. Puišys. Transkr.: G. Četkauskaitė (mel.). Pastaba: „Kai rugius grėbia”. [MFA KTR_120_043].
 41. Oi, an kalno, an aukštojo. Pat.: Veronika Beržilionienė, 60 m., Antanina Vitkauskaitė, 54 m. ir Pranė Vitkauskaitė, 50 m., iš Kalvių k., Lieponių apyl., Trakų r. Užr.: S. Bielionytė ir R. Gučas. Transkr.: G. Četkauskaitė (mel). [MFA KTR_ 32_062].
 42. Parein šeimyna par lygius laukus. Pat.: Zosė Dragūnienė-Budelskaitė, g. 1909 m., gyv. Žygaičiuose, Tauragės r. Užr.: D. Balvočiūtė, A. Nakas ir kt. Transkr.: D. Vaicenavičienė (mel.). [MFA KLF_625_029].
 43. Užsilaide skaisti graži sauliute. Pat.: Marcelė Žurauskienė-Seliukaitė, g. 1891 m. Tverečiuje, Ignalinos r. Užr.: A. Kubiliūnas. Transkr.: J. Keblikas ir P. Misiūnas (mel.). Pastaba: „Rugiapjūtės daina. Dainuoja vakare, kai eina rugius pjovę namo”. [MFA KF_3925_011].
 44. Aug rugelis šalia kelio. [LLMA F 393, ap. 1, b. 107; sp. Urbanavičienė 2000: 354].
 45. Augo jievaras laukuose. Pat.: Zosė Adamonienė, g. 1905 m. Mištūnų k., Eišiškių r. Užr.: V. Narmuntas 1957 m. [MFA KTR_9_155); sp. Urbanavičienė 2000: 360].
 46. Šokit, vyrai darbininkai. [LLMA F 393, ap. 1, b. 109; sp. Urbanavičienė 2000: 365].
 47. Šokis „Rugeliai“. [Urbanavičienė 2000: 366].
 48. Žykel‘ žykialel‘. Pat.: Ona Kalibatienė-Valiušytė, g. 1911 m. Vilūnaičių k., Pakruojo r. Užr.: K. Kalibatas 1984 m. Transkr.: D. Martinaitienė 2000 m. [KKA 122].
 49. Minkit, myniejelē, ir aš minsiu. Pat.: Barbora Buivydaitė, g. 1897 m. Rūdaičių k., Kretingos r. Užr.: L. Burkštaitienė ir R. Statkutė 1975 m. Transkr.: V. Baranauskienė 2006 m. [sp. Barbora Buivydaitė. Dainų karaliai ir karalienės. CD. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2006.].
 50. Kūlimo ritmai. Įvairių regionų ir pateikėjų pavyzdžiai iš LMTA MFA.
 51. Sūneli manas. Pat.: M. Jakelevičiūtė, g. Panočių k., Eišiškių r. Užr.: G. Četkauskaitė (mel.) 1951 m. [MFA KTR_22_101].
 52. Ateina Visų šventė. Užr.: A. Sabaliauskas 1911 m. [SbG 271; 424(27)].
 53. Ateis rudenėlis. Pat.: Griškabūdžio k., Šakių r. dainininkės. Užr.: D. Bernotienė 1969 m. Transkr.: L. Burkštaitienė. [MFA KF_5810_005); sp. AM 471].
 54. Išaugino mani motinėlė. Pat.: B. Kairytė, g. Svilionių k., Švenčionių r. Užr.: K. Juodvalkytė, T. Nastopkienė, A. Kynaitė. [MFA KTR_12_123].
 55. Dolija, dolija. Pat. Ona Tamošiūnienė, g. Nibrių k., Prienų r. Užr.: G. Četkauskaitė, L. Sauka. [MFA KTR_27_014].
 56. Išjoj brolalis. Pat.: Ona Tamošiūnienė, g. Nibrių k., Prienų r. Užr.: Garlauskas, Grudzinskas (mel.), D. Krištopaitė, Vasiliauskaitė (t.) 1958 m. [MFA KTR_27_015].
 57. Oi atvažiuoja. Pat.: A. Vitkauskaitė, P. Vitkauskaitė, g. Lieponių k., Trakų r. Užr.: R. Gučas, J. Antanavičius (t), B. Ambraziejus (mel.). [MFA KTR_32_052].
 58. Kaip aš jojau per žalių girelį. Pat.: A. Lapinienė, g. Rekučių k., Švenčionių r. Užr.; Lenkauskas (t.), G. Četkauskaitė (mel.). [MFA KTR_33_047].
 59. Tai genelio genumai. Pat.: J. Jazukevičienė, g. Marcinkonių k., Varėnos r. Užr.: N. Vaitiekūnaitė, J. Burokaitė (t.), L. Šaltenis, Pamerancaitė (mel.). [MFA KTR_35_009].
 60. Oi, sodai sodai, leliumoj. Pat. J. Zubkauskienė-Tarailaitė, g. Strielčiškių k., Varėnos r. Užr.: G. Četkauskaitė, L. Sauka (t.), B. Ambraziejus (mel.). [MFA KTR_44_023].
 61. Ežerai šula, kalėda. Pat.: Ona Sorakienė-Grabauskaitė, g. Mečiūnų k., Lazdijų r. Užr.: Bružinskas (mel.), Litvinaitė, Šeduikytė, Skaudvilaitė (t.). [MFA KTR_45_013].
 62. Oi tu sakale. Pat.: Marė Navickienė-Kuodžiūtė, g. Mitraukos k., Varėnos r. Užr.: G. Četkauskaitė (t.) ir B. Ambraziejus(mel.), 1956 m.[MFA KTR_51_026].
 63. Koki dyvai pasidarė. Pat.: Petras Grėbliūnas, gyv. Krikštonių k., Lazdijų r. Užr.: R. Astrauskas ir V. Navasaitis. [MFA KTR_85_023].
 64. Tu putinėli. Zosė Siliukienė, g. Ščedrouščinos k., Šalčininkų r. Užr.: A. Pėželis. [MFA KTR_93_021_01].
 65. Gili upelė, leliumoj. Pat.: Zosė petrulevičienė- Karlonaitė, g. Radiščiaus k., Varėnos r. Užr.: R. Gučas. Transkr.: L. Burkšaitienė. [MFA KTR_104_028].
 66. Ažmigo sakalėlis beržyni. Pat.: Julė Petrikienė-Petrikaitė, G.Petrikų k., Gervėčių apyl., Astravo r. Užr.: A. Barkauskaitė ir A. Lapinskas. 1970 m. [MFA KTR_125_125].
 67. Ažmigo sakalėlis beržyni. Pat.: Genė Lukšienė, g. Girių k., Astravo r. Užr.: D. Krištopaitė, 1970 m. [MFA KTR_128_058].
 68. Du sakalai lauku lėkė. Pat.: Marė Dausėnienė-Rizgelytė, Jadvyga Andriulionienė. Užr.: G. Četkauskaitė, M. Barolskis, 1969 m. [MFA KTR_131_015].
 69. Kalėdų rytų rožė inžydo. Pat.: Zosė Čiupalaitė, g. Žuklijų k., Tolkiškių apyl., Trakų r. Užr.: L. Burkšaitienė ir D. Krištopaitė, 1972 m. [MFA KTR_159_100].
 70. Atein garsas nu rubežiaus. Pat.: Veronika Gedvilienė, gyv. Biržuvėnų k., Telšių r. Užr.: R. Naktinytė ir R. Astrauskas, 1973 m. Transkr.: V. Daniliauskienė (t.), R.Mikėnaitė (mel.). [MFA KTR_165_031].
 71. Oi tu, zuikeli, leliumai. Pat.: M. Ševerenkienė-Noreikaitė, g. Linksmosios k., Seirijų apyl., Lazdijų r. Užr.: G. Četkauskaitė, 1965. Transkr.: J. Albertavičius (t.), G. Razmukaitė (mel.). [MFA KTR_225_019].