EN

Vaizdo įrašai

Grįžti
1. Advento vakaras. Kūčių valgiai 2. Duonos raikymas prie Kūčių stalo 3. Burtai: „Našlys-baslys” 4. Burtai 5. Eisim, bernai 6. Oi tu kuosela 7. Verubė 8. Žaidimas „Žiedo dalijimas” 9. Žaidimas „Jaščeras“ 10. Žaidimas – ratelis „Sesutės“ 11. Žaidimas ratelis „Labas rytas, jaunos panelės“ 12. Šyvio šokdinimas 13. Gervė (Gandras) 14. Važinėjimasis rogėmis 15. Karuselė su rogėmis 16. Užgavėnių eisena Platelių apylinkėse 1970 m. 17. Užgavėnių eisena Plateliuose 18. Užgavėnės Vilniuje 19. Užgavėnės Platelių apylinkėse 20. Užgavėnių „vaistai“ 21. Užgavėnės, bažnytinės giesmės parodija 22. Morė 23. Barškuliai 24. Šokis „Žyds jouds, žyds rauduons“ 25. Aš užgimiau prasščiokelis (fragmentas) 26. Užgavėnių šokiai 27. Terkšlė 28. Varinės dūdos per Užgavėnes 29. Oliavimas 30. Raliavimas 31. Generalio 32. Giesmė „Linksma diena“ 33. Vai an dvarelio 34. Velykų giesmė „Linksma diena“ 35. Skrido skrido du karveliai 36. Zelionyj javor 37. Labas vakars 38. Laulauninkai Lynežeryje 39. Lalavimas 40. Lalauninkų ratelis „Grūšelė“ 41. Jurginių kiaušinienė 42. Sūpuoklės 43. Ragą pučia 44. Sūpuoklės 45. Vai, aš pjaunu 46. Vai tu rugeli 47. Sutartinė „Saulala sadina“ 48. Sutartinė „Saulala sadina“ 49. Joninės 50. Ratelis „Kupole rože” 51. Ratelis „Pasėjau dobilėlį” 52. Kupole. Vainikus mėto 53. Tu žilvitėli 54. Žolės 55. Joninių pamėklė 56. Augo jievaras laukuose 57. Vaikštinėjo tėvulis 58. Ožio deginimas 59. Raudos 60. Giesmės 61. Vai tu rugeli 62. Oliavimas 63. Raliavimas 64. Raliavimas 65. Sūpuoklinė daina 66. Pilnas suolalis jaunų mergelių 67. Kalėdų burtai 68. Kaladės ritimas 69. Šyvio šokdinimas (nuotraukos) 70. Labas vakaras, mergele, dovanok vyno žaliojo 71. Skrido skrido trys karveliai, vynas mano žaliasei 72. Oi, ant kalnelio stov’ žalia grūšelė 73. Puikumas gražumas pavasarėly 74. Oi eisu į kalną rugelių pakirst 75. Nupjovėm rugius 76. Vai tu, rugeli 77. (Oi) aš pjoviau rugelius 78. Bėkit baraliai galan valako 79. Mergos pjovė rugelius

1. Advento vakaras. Kūčių valgiai

Lieponys (Trakų r.)

Filmavo A. Juodzevičius, 1998, iš LMTA Muzikinio folkloro archyvo.