EN

Ruduo

Grįžti

Rudens šventės. Įvadas

Rudens laikotarpiu galima išskirti keletą švenčių (arba apeiginių veiksmų) grupių: 1) šventės, žyminčios derliaus nuėmimo darbų pabaigą (linarovis, linamynis ir kt., Ilgės, rudeniniai sambariai, derliaus pabaigtuvių (Žeminyko) šventė, kūlimas (Gabjaujo šventė), ožio aukojimo ceremonija; 2)  ožio vedimo aplink beržą apeiga, žyminti ganiavos pabaigą; 3) šventės (laikotarpis), žyminčios rudeninį mirusiųjų paminėjimą (Ilgės, Visų šventųjų šventė, Vėlinės). Iš istorinių šaltinių aiškėja, kad rudenį, maždaug tuo pačiu metu, kai buvo švenčiama svarbiausioji rudens šventė, buvo prisimenami ir mirusieji. Senąją Ilgių šventę ryškiausiai atitinka dabartinės Vėlinės, o atskirų senųjų rudens pabaigtuvių elementų galima įžiūrėti javapjūtės, kūlimo, linamynio pabaigtuvėse bei gyvulių skerdimo papročiuose.

Vasaros pabaiga – rudens pradžia buvo derliaus nuėmimo pabaigtuvių metas. Daugelis tyrinėtojų įžvelgia tiesioginį ryšį tarp kalendorinių ir darbo švenčių. Manoma, kad talkų pirmykščiai papročiai sudaro patį seniausią metinių švenčių klodą. Pastovios datos neturėjusios darbo šventės, įsitvirtinus krikščionybei, dalį apeigų perleido kalendorinėms šventėms. Vis dėlto jos ir toliau išlaikė kiekvienai šventei būdingus bruožus – pakilią, džiugią nuotaiką, iškilmingumą ir vaišes.